Fakulta mezinárodních vztahů: Institut pro udržitelné podnikání

Řešené projekty

25th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations"
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

INNOVATUR - Innovation of Educational Approach in Smart and Sustainable Tourism
2022 - 2024
Evropská komise (EK)

Program: Fondy EHP

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

23rd International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Politika udržitelného pstruhového rybolovu v České republice
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

21th International conference on "Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomie a politika pstruhového rybolovu
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Metodologie ekonomického, politického a právního hodnocení zavádění environmentálních inovací do praxe
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Reverzní kombinatorické aukce v modelování optimálních programů snižování znečištění životního prostředí
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Rozvoj česko-islandské výzkumné spolupráce v oblasti politiky a péče o přírodní zdroje a obnovitelné zdroje energie
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Czech-Icelandic
2015
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Preperatory initiatives for the creation of a Czech-Norwegian Network for Capacity Building in Intergrated Water Resources Management
2014
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Vliv ekonomické liberalizace na politiku životního prostředí
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Modely vyjednávání v politice životního prostředí při asymetrii infomace
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Visegrad Conference on Common Environmental Problems - 2013
2012 - 2013
Visegrad Fund (VF)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Dopady politiky liberalizace trhu s environmentálním zbožím na zahraniční obchod zemí
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí
2005 - 2008
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ceny v zahraničním obchodě ČR
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Konkurenceschopnost, růst a mezinárodní vztahy české ekonomiky v prvních letech nové dekády (vybrané problémy)
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Možnosti a omezení konvergence české ekonomiky k zemím silného ekonomického jádra
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomické aspekty zapojení české ekonomiky do EU: růst, restrukturalizace, mezinárodní vztahy (vybrané problémy)
1999 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Ekonomické, právní a politické problémy integrace ČR do světové ekonomiky
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Tvorba institucionální struktury efektivní postsocialistické ekonomiky
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Integrace české republiky do evropské ekonomiky
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Adaptace ČSFR na podmínky Evropských společenství
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Identifikace a analýzy nových jevů ve světové ekonomice a jejich teoretické zobecnění - implikace pro ekonomiku ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Podmínky a předpoklady přidružení ČR k ES
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)