Rozvoj česko-islandské výzkumné spolupráce v oblasti politiky a péče o přírodní zdroje a obnovitelné zdroje energie

Mimo vědu a výzkum Mezinárodní

Doba řešení: 26. října 2015 - 31. července 2016
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Koordinátor
Poskytovatel: Ministerstvo financí
program: Fondy EHP a Norska
Celkový rozpočet: 397 320 CZK
Registrační číslo BFN-032-ROZ
Číslo zakázky: ÚP271046

Projekty řešitele