Optimalizace nákladů na ochranu životního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2004 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo životního prostředí
Celkový rozpočet: 1 896 000 Kč
Registrační číslo VaV-1C/4/23/04
Číslo zakázky: GM509034

Projekty řešitele