Rozpracování vybraných témat environmentální ekonomie a politiky a jejich využití pro výuku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 119 000 Kč
Registrační číslo 30/04
Číslo zakázky: IG509024

Projekty řešitele