SPRITE - Supporting and promoting integrated tourism in Europe'slagging rural regions

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2001 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Evropská komise
program: 5. rámcový program
Celkový rozpočet: 150 000 Kč
Registrační číslo QLK-CT-2000-01211
Číslo zakázky: GZ509031

Projekty řešitele