Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Petr Šauer, CSc., dr. h. c.
Pracoviště: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 956 000 Kč
Registrační číslo TD010092
Číslo zakázky: GT271012

Projekty řešitele