Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Bariéry participace na živém umění - řešení skrze kreativní design koncertů klasické hudby
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Hranice chudoby: regionální dimenze definice absolutní chudoby
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Kognitivní zkreslení a chyby v práci s informacemi a strategie jejich předcházení, oblast vzdělávání
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Podnikání jako druhá kariéra neboli podnikání 2.0
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Podpora změny behaviorálních vzorců generace Z a návrh intervencí k prevenci plýtvání potravinami včetně hodnocení jejich impaktu
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Zvýšení intenzity spolupráce podniků při vytváření trhu v krátkých dodavatelských řetězcích
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Motivace Čechů pro kariéru v institucích EU
2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Automatizace tvorby marketingového obsahu umělou inteligencí - Incomaker NEXT
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Regionální rozměr komunikace předsednictví (CZ PRES 2022) a spolupráce se školami
2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Ekonomicky oprávněné náklady v regulovaných sektorech elektroenergetiky a plynárenství
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Využití plynárenských soustav pro vodík
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
2021 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
2021 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Zpracování, ověření a certifikace metodiky pro hodnocení efektivity investic v plynárenství
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Využití vysvětlitelné umělé inteligence pro předcházení kreativní informační manipulaci
2021 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Předsednické trio v Radě EU: co lze očekávat od našich partnerů?
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů.
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Český filmový divák v době COVID-19: Redukce dopadů krize a nové příležitosti pro filmovou distribuci
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Pokles cen ropy: Výzkum dopadů na producentské státy v sousedství EU
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Profesionální umění a COVID-19: aktuální dopady jako výzva pro inovace
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra Arts managementu (3020)

Nastavení koordinačního mechanismu v rámci předsednictví v Radě EU: přípravy a průběh z pohledu vybraných členských států, získané zkušenosti a doporučení pro CZ PRES 2022
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Fakulta mezinárodních vztahů (2000)

Výzkum k identifikaci priorit v oblasti společenských výzev (společensko-vědních oborů, SHUV) - FUTURE-PRO
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Centrum evropských studií (2130)

Výzkum vybraných teritoriálních relací a průřezových oblastí české zahraniční politiky z hlediska Koncepce zahraniční politiky ČR
2020 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Smart city logistika v kontextu e-commerce a plánů udržitelné městské mobility
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Cesty k práci: Vzdělanostní a profesní dráhy mladých lidí ze sociálně vyloučeného prostředí
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení ekonomických dopadů podpory výzkumu a vývoje na firemní sektor
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Prekarita jako reálná zkušenost sebezaměstaných a mikropodniků
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Adaptivní alertovací business inteligence systém
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Navigační a platební aplikace nové generace pro podporu rozvoje elektromobility
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Nové metody využití telematických aplikací pro automatizovaný sběr dat o dopravní infrastruktuře
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2019
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Humanitní rozměr plánů udržitelné městské a regionální mobility
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inteligentní systém pro provoz odpadového hospodářství v rámci SmartCity
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Mezigenerační management pro podporu digitalizace ve stavebnictví
2019 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizaci
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zacílení investiční podpory v ČR s ohledem na předpokládané dopady technologických změn
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Studie připravenosti city logistiky měst na rozvoj kurýrních expresních a balíkových služeb v prostředí projektů Smart Cities
2018
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Zranitelný zákazník a energetická chudoba
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu
2018 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru elektroenergetiky a plynárenství ky
2018 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Léčba a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou - ekonomická zátěž v kontextu perspektiv vývoje nových léků
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Obce v kruhu cirkulární ekonomiky
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Revitalizace městských center a dalších veřejných prostorů v České republice: problémy, zahraniční inspirace, možnosti řešení
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Oddělení pro vědu a výzkum (6320)

Celoživotní hodnota zákazníka v prostředí kulturních institucí
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Klasifikace a zjištění dostupnosti digitálních služeb státu II
2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Studie vlivů otevřených dat v ČR
2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Klasifikace a zjištění dostupnosti digitálních služeb státu
2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Institut managementu (3360)

Komplexní posuzování důsledků průmyslových výrob na vodní útvary
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Institut pro udržitelné podnikání (2710)

Limity pro investice v České republice
2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

RECESERA - reporting a monitoring CSR
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Dopadová evaluace veřejných programů v oblasti ŽP
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení inovací
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra podnikání (3040)

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Veřejnoprávní aspekty ochrany spotřebitelů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Výzkum současných podnikatelských aktivit v ČR a zachycení jejich změn v posledním období a porovnání v mezinárodním kontextu metodou GEM
2013 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Model ekologicko-ekonomické optimalizace snížení znečištění ve vodních tocích
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Náklady podpory obnovitelných zdrojů energie
2012
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Katedra ekonomie (5060)

Optimalizace systému investičních pobídek pro zvýšení konkurenceschopnosti ČR a jejich regionů
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Národohospodářská fakulta
Středisko regionálních a správních věd (5110)

Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)