Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. listopadu 2014 - 27. února 2016
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 141 600 Kč
Registrační číslo TB94TACR001
Číslo zakázky: GO404034

Projekty řešitele