Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 589 030 Kč
Registrační číslo F4/11/2012
Číslo zakázky: IG404042

Projekty řešitele