Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2013
Řešitel: prof. Ing. Jakub Fischer, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Technologická agentura České republiky
Celkový rozpočet: 600 000 Kč
Registrační číslo TD010171
Číslo zakázky: GO404022

Projekty řešitele