Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky

Řešené projekty

Determinanty variability financování vysokých škol v Evropě
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
2021 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Tvorba simulace syntetických mikrodat z populačního censu
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Zkvalitnění metodiky konjunkturálních průzkumů v České republice
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Možnosti zlepšení predikčních schopností konjukturálních průzkumů
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Regionální statistické struktury
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

The impact of social status on the attitude and behaviour of students at higher education institutions
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Zavedení předmětu Economic Statistics do výuky
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Minipodnikání na ZŠ
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední dekády ve světle výsledků SLDB 2011
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Využití DSGE modelů v národních účtech
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Příprava nových bakalářských a magisterských studijních oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze - FIS
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Odhad regionálních cenových hladin
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Bridge to Employment - Evaluation
2012 - 2014
ostatní (Ostatní)

Program: The Bridge to Employment (BTE) program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy
2012 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita v kontextu meziodvětvových tabulek a kompozitních indikátorů
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Ukazatele trhu práce v době ekonomické krize
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Odhady multifaktorové produktivity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Uspořádání konferencí FIS 2010
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Historické časové řady hrubého domácího produktu ČR
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Integrování kvalitativních anticipací s kvantitativními indikátory krátkodobého vývoje produkce české ekonomiky
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Varienty zdokonalování českých statistických indikátorů využitím standardů Evropské unie
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)