Integrování kvalitativních anticipací s kvantitativními indikátory krátkodobého vývoje produkce české ekonomiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2003 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 994 000 Kč
Registrační číslo GA402/03/1339
Číslo zakázky: GA404013x

Projekty řešitele