prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc.

Projekty řešitele:

Integrování kvalitativních anticipací s kvantitativními indikátory krátkodobého vývoje produkce české ekonomiky
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)