prof. Ing. Jaroslav Jílek, CSc.

Projekty řešitele:

Integrování kvalitativních anticipací s kvantitativními indikátory krátkodobého vývoje produkce české ekonomiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra ekonomické statistiky (4040)