Fakulta informatiky a statistiky

Řešené projekty

METAMORPHOSIS
2024 - 2026
Evropská komise (EK)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Analyzování a modelování komplexních ekonomických struktur: fenomény udržitelnosti, efektivnosti a nejistoty
2024 - 2027
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely pro hodnocení efektivnosti a výkonnosti
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Pokročilé přístupy k hierarchické shlukové analýze v kategoriálních a smíšených datech
2024 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Onto-DESIDE hop on
2024 - 2025
Evropská komise (EK)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

INVESTIGATING META MODELING LANGUAGES WITH THE AIM TO BETTER CHARACTERIZE THE HIDDEN SEMANTICS OF THE KNOWLEDGE GRAPH
2024
Eindhoven University of Technology (TUE)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

A machine-learning and other alternative approaches to statistical inference and rare events prediction in survival analysis
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza nelineárních časových řad v ekonometrických modelech
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza technicko-enviromentální DEA efektivity v zemědělství EU: Hrozba pro evidence-based policy
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Aproximace elasticity substituce bez znalosti cen
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Experimentální agilní metodiky pro řízení motivace ve Velmi Malých Entitách
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Konference FIS 2023 - 2024
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Kvantitativní metody mezinárodního srovnání zdravotnických systémů
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vyhodnocování obecné inteligence umělých agentů
2023 - 2026
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití informačních technologií pro podporu interních logistických procesů a procesů poskytování zdravotní péče ve zdravotnických zařízeních
2023 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Automatizace tvorby marketingového obsahu umělou inteligencí - Incomaker NEXT
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Dynamické modely založené na skóre v operačním výzkumu
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Prediktivní diagnostika technologických zařízení ITS s využitím přístupů AI
2023 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – III
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Determinanty variability financování vysokých škol v Evropě
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Filtrování a odhad vyšších momentů ekonomických časových řad
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

PRECOG: Predicting REsearch COncepts of siGnificance
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Prediction and visualization of causes-of-deaths seasonality and death excess rates using machine-learning approaches
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Škálování a tailoring agilních přístupů k vývoji a provozu softwarových systémů
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Využití principů válečných her pro obohacení analýzy bezpečnostních rizik
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Estimátory argmaxového typu z pohledu optimalizace
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Implementace standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia do akreditačního procesu a systému zajišťování kvality na jednotlivých VŠ
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Machine-learning and artificial intelligence based methods to model blockchain generation process and prices of the top 30 most influential cryptocurrencies using dynamic and canonical time warping
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Rozvoj a posílení pozice NOCI VĚDCŮ jako platformy pro systematickou celoroční prezentaci a popularizaci vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivy
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Interpretace aspektů krajiny prostřednictvím humanitních a uměleckých věd
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik
2021 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Akční pravidla nad analýzou textu
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Detekce hrozby kyberútoku na studijní informační systém prostřednictvím modelů chování uživatele
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Efektivní řízení motivace softwarových profesionálů
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Fake news a sociální média
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Indikátor datové gramotnosti
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Knowledge Engineering of PhD Stories on the Semantic Web
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Konference FIS 2021 - 2022
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Metody segmentování výnosových křivek s důrazem na strojové učení a shlukovou analýzu
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování a analýza síťových ekonomických systémů
2021 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Tvorba simulace syntetických mikrodat z populačního censu
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Úloha interního auditu v kontextu COVID-19 a zvýšených hrozeb informační bezpečnosti
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Vybrané problémy hierarchické shlukové analýzy kategoriálních dat
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Využití vysvětlitelné umělé inteligence pro předcházení kreativní informační manipulaci
2021 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

A machine-learning and other non-conventional approaches to survival time-event predicting: an innovation of established methodology and application to rare events of various provenience
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

NOC VĚDCŮ jako systematická koordinovaná celoroční prezentace a popularizace vědy, výzkumu a tvůrčí činnosti vysokých škol v ČR
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku
2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2021

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Social Ties
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Enterprise Assistant
2020 - 2022
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Analýza vyšších momentů v časově-frekvenční doméně
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Bezpečnost webových služeb vzdělávacích institucí
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Dekompoziční analýza úmrtnosti
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Dynamické ekonometrické modely založené na netradičních distribucích
2020 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamické modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Knowledge Engineering of Researcher Data (KNERD)
2020 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Metody pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Model pro prediktivní údržbu zařízení
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Natalitní politika v České republice
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Rozvoj vícestavových modelů analýzy přežívání a jejich aplikace v modelování přidané hodnoty nad finančními daty
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Zkvalitnění metodiky konjunkturálních průzkumů v České republice
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Inteligentní systém pro analýzu a predikci veřejné dopravy
2020 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Navigační a platební aplikace nové generace pro podporu rozvoje elektromobility
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Nové metody využití telematických aplikací pro automatizovaný sběr dat o dopravní infrastruktuře
2020 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Popularizace spektra IT oborů 2
2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Využití moderních metod diskrétní geometrie pro řešení vybraných problémů v operačním výzkumu a analýze dat – II
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

COST - European network for Web-centred linguistic data science
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

HEARTBIT_4.0
2019 - 2023
Evropská komise (EK)

Program: Horizon 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Realtime PtB Scoring
2019 - 2021
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Partnerství znalostního transferu

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Aktuální otázky sociálních médií – bezpečnost a ochrana soukromí
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Aproximace nepozorovatelných faktorů v klasifikačních úlohách
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Hybridní modelování pojmů na sémantickém webu: ontologická schémata, kódovníky a znalostní grafy
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inovativní metody dodávky softwarových systémů
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Konference FIS 2019 - 2020
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Modely chování uživatelů v univerzitní počítačové sítí z pohledu hrozby počítačových útoků
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nelineární dynamické modely finančních a ekonomických časových řad
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Postoje k zavádění a využívání ICT řešení z pohledu vybraných sociálních skupin v České republice
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Vícekriteriální modely pro ekonomickou analýzu produkčních systémů a jejich aplikace
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Ekonomika úspěšného stárnutí
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti v nehomogenním ekonomickém prostředí
2019 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Popularizace spektra IT oborů
2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2019

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj elektromobility v ČR v návaznosti na elektrickou přenosovou soustavu, distribuční síť a decentralizovanou výrobu elektrické energie
2019 - 2023
Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Program: OP PIK

Výzva: Aplikace

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Streamovaná finanční data a související identifikační a optimalizační problémy
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Systém pro nové řešení logistických požadavků s využitím aktuálních dopravních dat
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Vývoj inovativních metod statistického výkaznictví oficiální rozvojové pomoci (ODA) v souladu s metodikou OECD DAC
2018 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Kompetentní sestra pro 21. století: analýza anávrh optimalizace vzdělávání a výkonu profese všeobecných sester
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Analýza vysokofrekvenčních dat a datového proudu
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dynamická stabilita a multiagentnost v makroekonomických problémech: Feldstien-Horiokův problém a Energetický nexus
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely analýzy obalu dat v ekonomickém rozhodování
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Možnosti zlepšení predikčních schopností konjukturálních průzkumů
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Rozvoj a zvýšení efektivity inovačních služeb xPORT Business Accelerator VŠE
2018 - 2021
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP Praha - pól růstu

Výzva: 26. výzva SC 1.2 - Zvyšování kvality a efektivity fungování vědeckotechnických parků, včetně inkubátorů

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Video dokumentace májových slavností ve Středočeském kraji
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Vliv migrace na pracovní trh: aplikace modelů prostorové ekonometrie
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Využití crowdsourcingu pro evaluaci efektu psychických jevů na srozumitelnost prezentace modelů strojového učení
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití otevřených dat v rámci Competitive Intelligence
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Fokusovaná kategorizační síla webových ontologií
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Demografické modely v software R
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Entitně orientovaná datová tržiště pro self-service reporting a analytické využití
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Konference FIS 2017 - 2018
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Moderní kvantitativní přístupy k řešení současných ekonomických problémů
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Moderní metody práce s neurčitostí a nejistotou ve statistických a optimalizačních modelech
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Přenos informací na finančních trzích v období turbulencí: Asymetrické míry závislosti
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Regionální statistické struktury
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

The impact of social status on the attitude and behaviour of students at higher education institutions
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Soutěže nadaných žáků ve virtuální realitě
2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Analýza vlivu spotřeby energie na hospodářský růst pomocí spatial econometrics
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích: Odhady za přítomnosti mikrostrukturního šumu
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Dolování asociačních pravidel nad rozsáhlými a RDF daty
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Hodnocení měr podobnosti pro nominální data
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ukazatele životní úrovně domácností se zřetelem na regionalizaci a sociální skupiny
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Využití automatického mapování a lingvistické transformace při generování sémantických datových slovníků
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu.
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Limity využití mobilních sítí ve statistických šetřeních ČSÚ
2016 - 2017
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Modely pro hodnocení výkonnosti, benchmarking a alokaci zdrojů ve veřejném sektoru
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozhodování při nejistotě; analýza stability a robustifikace optimalizačních modelů
2016 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vzdělávací virtuální prostor pro podporu kognitivního nadání na středních školách
2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Podpora nadaných žáků základních a středních škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

OpenBudgets.eu
2015 - 2017
Evropská komise (EK)

Program: Horizon 2020

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Aktualizace podkladů k předmětu Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika II
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Inovace předmětu 4iz210 - Metody zpracování informací a znalostí
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inovace předmětu Řízení podnikové informatiky
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modernizace obsahu a způsobu výuky ekonometrických předmětů pro oborové studenty
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj systému LISp-Miner
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Trénink "Academic Writing" pro doktorandy
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vytvoření studijních materiálů pro výuku životního pojištění
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Zavedení předmětu Economic Statistics do výuky
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Aplikace kvantitativních metod v oblasti vzdělávání
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Doba nezaměstnanosti po krizi
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Generování stylových variant sémantických datových schémat s využitím generalizované vizualizace dat
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

HDP České republiky za léta 1970-1989 v ESA 2010
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Inovace hodnocení kvality ICT služeb prostřednictvím analýzy nestrukturovaných dat
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Konference FIS 2015 - 2016
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Konstrukce a aplikace dynamických metod pro zpřesnění odhadu dlouhodobých odvětvových produkčních funkcí
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Metodika zavádění eHealth do zdravotnických zařízení
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Odhad přiměřené míry regulace cen v oblasti bydlení
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Soft metody pro ekonomickou analýzu
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Způsoby kalibrace rizikově neutrálních scénářů úrokových měr v české koruně
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Registr uměleckých výstupů
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Hodnocení efektivity programů veřejné podpory ve výzkumu a vývoji
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Minipodnikání na ZŠ
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Automatizovaná extrakce byznys pravidel se zpětnou vazbou
2014 - 2016
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Databáze příkladů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky pro studenty statistických oborů
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Information Systems Management
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovace databáze otázek k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium a optimalizace způsobu jejich hodnocení
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace předmětu - "Řízení bezpečnosti informačních systémů"
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovace předmětu Podnikání a obchodování na Internetu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace stávajících a akreditace nových vedlejších specializací
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

IT Governance
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Otvíráme studentům cestu ke kvalitní vědě
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozvoj výuky a příprava anglických mutací ekonometrických předmětů určených pro oborové studenty
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozvoj výuky a příprava literatury pro studenty statistiky v ruštině
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Sociálně ekonomická demografie
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Studentské projekty
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Zavedení výuky bayesovských metod na VŠE v Praze
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vlivu dotací na výkonnost ekonomických subjektů
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Big data: klasifikace, robustifikace, optimalizace
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Důsledky porušení předpokladů klasických statistických metod a možnosti využití alternatívních statistických technik v ekonomických aplikacích
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Inovace systému řízení digitální forenzní laboratoře
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovativní pohled na hodnotu zákazníka a další faktory ovlivňující řízení marketingu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Kvantifikace makroekonomických šoků v ČR a komparace s vybranými ekonomikami EU
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Návrh a vývoj katalogu služeb Cloud Computingu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vizualizace dat sémantického webu s využitím struktury ontologických schémat
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Shared Standards for Open data and Public Sector Information
2014 - 2016
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

COSOL - Podpora životního cyklu ontologií
2014 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Otevřená propojitelná data v oblasti veřejných rozpočtů
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Publikace dat statistických ročenek ve standardu otevřených dat
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Nadnárodní kompetenční centrum pro procesní řízení
2013 - 2015
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Program: Program přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Profesně zaměřené bakalářské studium na FIS VŠE
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomické modely otevřených dat
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických úlohách
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Konference FIS 2013- 2014
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Kvantifikace dopadů vzdělávací politiky poslední dekády ve světle výsledků SLDB 2011
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Optimalizační modely v ekonomickém rozhodování
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rovnováha v ekonomických systémech - modely a analýzy
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva ČR
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Využití DSGE modelů v národních účtech
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Výzkum faktorů ovlivňujících uplatnění asociačních pravidel v praxi
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Zlepšování procesů vývoje softwaru a řízení kvality softwaru pro zajištění konkurenceschopnosti firem
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Analýza komorbidity v České republice prostřednictvím vícečetných příčin úmrtí
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Dynamické vytváření cen a alokace zdrojů v sítích
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Regionalizace odhadu hrubého domácího produktu výdajovou metodou
2013 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Knowledge partnership for intrapreneurial skills development and modern education
2013 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Příprava nových bakalářských a magisterských studijních oborů na Vysoké škole ekonomické v Praze - FIS
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi pro lepší uplatnění absolventů v praxi
2012 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 3.1 Individuální další vzdělávání

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Konstrukce a verifikace indikátorů udržitelného rozvoje ČR a jejích regionů
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Modelování a anticipace vlivů alternativní monetární politiky na ekonomiku ČR
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Odhad regionálních cenových hladin
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Řešení vybraných problémů shlukové analýzy
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Význam a vliv sociálních sítí na formování informační společnosti a sociálně-ekonomického prostředí
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Laboratoř Systémové Analýzy
2012 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 4. výzva OPPA

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Bridge to Employment - Evaluation
2012 - 2014
ostatní (Ostatní)

Program: The Bridge to Employment (BTE) program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Creating Knowledge out of Interlinked Date
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Dynamické modely v ekonomii
2012 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Generační úmrtnostní tabulky České republiky: data, biometrické funkce a trendy
2012 - 2016
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Konkurenční struktury a efektivnost dodavatelských řetězců
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Logické aspekty adaptabilních ontologických schémat
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Metody získávání znalostních dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)

Modelování finančních a ekonomických časových řad - aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely hodnocení efektivnosti v hierarchických ekonomických systémech
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely optimálního ekonomického rozhodování za nestability, nejistoty a neurčitosti
2012 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Problémy kombinatorické optimalizace v dopravních systémech
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Television Linked to the Web
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vliv institutu minimální mzdy na sociálně ekonomický vývoj ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Language Technologies in the Web LT-Web
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Linked TV - Television linked to the Web
2011 - 2015
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

LOD2 Enlarged EU - Creating Knowledge out of Interlinked Data
2011 - 2014
Evropská komise (EK)

Program: 7. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a ekonomickou aktivitu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Efektivita a optimalita v ekonomickém rozhodování: modelový přístup
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Jednofaktorová a vícefaktorová produktivita v kontextu meziodvětvových tabulek a kompozitních indikátorů
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Lokální dobývání asociačních pravidel pomocí metody GUHA v prostředí cloud computingu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Měření přínosu ICT ke konkurenceschopnosti české ekonomiky
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Modely operačního a finančního managemnetu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Nové možnosti aplikace statistických metod pro potřeby pojišťoven
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Odhad regionálních cenových hladin
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Pokročilé metody shlukové analýzy
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Sémantické propojování dat ve veřejné správě
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Ukazatele trhu práce v době ekonomické krize
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Uspořádání konferencí FIS 2011 a 2012
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Podniková architektura v prostředí cloud computingu
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Podpora udržitelného rozvoje malých a středních podniků inovacemi ICT
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Enhancing the Multilingual Web
2010 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Enhancing the Multilingual Web
2010 - 2012
Evropská komise (EK)

Program: ostatní

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Administrativa-SV-F4
2010 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vývoje příjmových rozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a porovnání tohoto vývoje s vývojem rozdělení příjmů v období finanční krize - podle sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

CLOUD COMPUTING ADOPTION AND GOVERNANCE: Models and Guidelines
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Doménové znalosti pro dobývání asociačních pravidel z databází
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Ekonomické a demografické aspekty terciárního vzdělávání
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Management personálních dopadů outsourcingových projektů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Metody predikce bodů zvratů ve finančních časových řadách
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody redukce dimenzionality v datových suborech s kvalitativními proměnnými
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Moderní systémové teorie a aplikace v rozvoji oboru informatika
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Obchodní vztahy ČR s EU. Ekonomická analýza a prognóza.
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Odhady multifaktorové produktivity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Optimalizační modely a jejich aplikace
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Praktické aplikace ekonomických rozhodovacích procesů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Uspořádání konferencí FIS 2010
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Využití ICT nástrojů pro podporu hodnocení výkonnosti a motivaci pracovníků
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití moderních statistických metod a informačních technologií při tvorbě záchranného systému lidských životů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

zavedení procesu řízení kvality jako integrální součásti metodiky vývoje informačního systému
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Enterprise Architecture as Management Principle for SMEs
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Finanacing and Resource Allocation in Mental Health Care in Central and Eastern Europe
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Historické časové řady hrubého domácího produktu ČR
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Modeling
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT II

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

PatOMat - Automation of Ontology Pattern Detection and Exploitation
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Pokročilé principy a modely řízení podnikové informatiky
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Revenue management - modely a analýzy
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Semantizace webu
2010 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Sociální síť informatiků v regionech České Republiky
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Partnerská síť informačních profesionálů (PARTSIP)
2009 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Analýza formální bezpečnosti kryptografických protokolů
2009
ostatní (Ostatní)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Ekonometrická analýza očekávaných vlivů EU a EMU na vnější ekonomické vztahy ČR
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Lidské zdroje v rozvoji a provozu IS/ICT: Konkurence schopnost absolventů českých vysokých škol
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Modelování demografických časových řad v České republice
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely hodnocení efektivnosti a výkonnosti rozhodovacích jednotek a jejich aplikace
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizační modely ve výrobě a dopravě
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Evaluace a mapování ontologií pomocí vzorů
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysok. vzdělávání a hodnocení jejich návratnosti
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Matematické modelování věkových struktur historických populací
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modelování rizika pro potřeby pjišťoven a penzijních fondů
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Sématická reprezentace analytických zpráv
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vícejazyčný elektronický slovník statist., ekonom, a demogr. Pojmů
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Aplikace metod znalostního inženýrství při dobývání znalostí z databází
2008 - 2012
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inovace informačních systémů podporující konkurenceschopnost podniků
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modelování podnikových procesů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Multiple-Criteria Decision Making
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Simulační modely jako nástroj analýzy složitých manažerských rozhodovacích problémů
2008 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kombinování a porovnávání metod/systémů mapování ontologií
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Model metrik měření ekonomické efektivnosti podnikové informatiky
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vícejazyčný elektronický slovník statistických a ekonomických pojmů
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Virtuální organizace: interoperabilita a kredibilita
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití nových webových technologií pro podporu výuky a komunikace se studenty
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití statistických metod při výpočtu pravděpodobnosti defaultu protistrany
2007 - 2008
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové nástroje a teorie pro dobývání znalostí z databází
2007 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Ekonomické dopady rozšíření EU na ČR a další nové členy
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kombinatorické aukce - modelování a analýza
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Metody získávání znalostí z dat a jejich využití v ekonomickém rozhodování
2007 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Model vztahu mezi výkonností podnikání, účinností podnikových procesů a efektivností podnikové informatiky
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

EverMiner
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Integrace přístupů k ontologickému inženýrství: návrhové vzory, mapování a dolování dat
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Srovnání obsahu a rozsahu výuky operačního výzkumu, ekonometrie a statistiky na vysokých školách v ČR, SR a EU
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití stochastických procesů ve spojitém čase pro finanční modelování
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Práce se znalostmi v prostředí internetu-se zaměřením na optimalizaci vyhledávacích algoritmů
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Validace komponovaných dokumentů
2006 - 2007
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Reprodukce lidského kapitálu
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Anticipace ekonomických důsledků integrace ČR do EU - ekonometrický přístup
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

KP-Lab: Developing Knowledge Practices - Laboratory
2006 - 2010
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

K-Space: Knowledge Space of Shared Technology and Integrative Research to Bridge the Semantic Gap
2006 - 2008
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Kvantitativní modely pro analýzu ekonomické efektivnosti v prostředí nedokonalých trhů
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

MedIEQ: Quality Labeling of Medical Web Content using Multilingual Information Extraction
2006 - 2008
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Modifikace modelu řízení informatiky
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

NP - obtížné úlohy v operačním výzkumu
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Statistická přejímka měřením - ekonomická hlediska
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Dobývání znalostí z databází a expertní systémy
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Nové možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Podpora podnikání SME (malých a středních podniků - Small and Medium Enterprise) prostředky ICT (Information and Communication Technologies - Informační a telekomunikační technologie)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj metod a nástrojů ontologického inženýrství
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Rozvoj metodiky pro zvyšování způsobilosti procesů
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Znalosti jako klíčový element informační společnosti - s návazností na přípravu nového předmětu "Informační společnost"
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?
2005
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

M-CAST: Multilingual Content Aggregation Systém based on TRUST Search Engine
2005 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 6. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vzorce operací lidského myšlení
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování podnikových procesů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Nové metody a nástroje pro dobývání znalostí z databází
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Síťová ekonomika - modelování a analýza
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Teorie systémové dynamiky a tržní struktury
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Využití znalostního a informačního managementu jako faktoru úspěchu pro české podniky v evropském prostředí
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování doby do získání zaměstnání v ČR
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Využití metod znalostního inženýrství pro aplikace a rozvoj systému LISp-Miner
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Ekonometrická analýza mikroekonomických procesů pomocí modelů panelových dat. Aplikace v ekonomickém prostředí ČR.
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonomické časové řady
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Proces transformace informačních systémů při zavedení nových typů služeb
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozum a jistota (Ke konstituci novověké filosofie a vědy)
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Inovace základního kurzu matematiky s ohledem na potřeby odborných kateder VŠE
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Metakonfigurace zařízení počítačové sítě
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Podpora manažerského rozhodování pomocí manažerských simulátorů
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Příprava programu spolupráce malých a středních podniků s vysokými školami
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Rozvoj systému LISp-Miner pro dobývání znalostí z databází
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Znalosti a kritické systémové myšlení: Informace, znalosti v hospodářské organizaci vyžadují člověka tvořivě využívajícího ICT
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace?
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Dějiny statistiky (i pravděpodobnosti a demografie) v českých zemích
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Diskrétní optimalizace v operačním výzkumu
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonometrická analýza efektivnosti monetární politiky v období transformace české ekonomiky
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Chování estimátorů založených na L-momentech pro výběry z konečného souboru
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Integrování kvalitativních anticipací s kvantitativními indikátory krátkodobého vývoje produkce české ekonomiky
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Inteligentní analýza obsahu a struktury WWW
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Knižní vydání hlavního výstupu grantového projektu GA ČR 402/99/0848 - monografie "F.A. Hayek a teorie spontánního řádu"
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Modely vícekriteriálního rozhodování a analýzy obalu dat jako podpora pro ekonomické rozhodování
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Opravná statistická přejímka měřením
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Podnikové informační systémy
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)

Podpora a rozvoj vzdělávací činnosti v rámci Univerzity třetího věku - senioři a invalid. Důchodci
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Software MATHEMATICA a inovace studijních programů katedry matematiky VŠE
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Mezinárodní spolupráce s John Marshall Law School (Chicago) v oblasti internetového práva
2002 - 2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Enabling End-User Datawarehouse Mining
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

KDNet (European Knowledge Discovery Network of Excellence)
2002 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Anticipace změn v ekonomice ČR na základě makroekonometrického modelu
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Filosofie a metodologie vědy - distanční studium
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Hodnocení efektivnosti výrobních jednotek pomocí analýzy obalu dat (DEA)
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Inovace počítačové laboratoře pro tvorbu heterogenních informačních systémů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Kognitivní vědy a vědecké metody
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Metodologie ekonomických věd a její filosofické základy
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Mnohorozměrné strukturované modely
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Pravděpodobnostní modelování pomocí perfektních posloupností
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Rozvoj služeb Knihovny VŠE pro podporu virtuálního vzdělávání na VŠE
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Aktivní podpora účasti kateder FIS v šestém rámcovém programu EU
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Informační infrasrtuktura kateder na VŠE
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Modely binárnej voľby aplikované na reálne dáta z oblasti zdravotno-sociálnej starostlivosti
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

EU Integration and the Prospects for Catch-Up Development in CEECs - The Determinants of the Productivity Gap
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

EUNITE - European Network of Excellence
2001 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Informační zdroje ekonomických informací: on-line výukové prostředí ve WWW
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Interaktivní prostředí pro výuku statistiky
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Měření produktivity pomocí produkčních funkcí. Aplikace na Ekonomiku ČR.
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modelování dodavatelských řetězců
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody hodnocení efektivnosti ve veřejném a soukromém sektoru
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Optimalizace učení rozložitelných modelů pro klasifikaci
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu
2001 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Konstrukce znalostních modelů ve vazbě na textové dokumenty
2000 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Aktuárská demografie pro distanční učení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Data Mining and Decision Support for Business Competitiveness: A European Virtual Enterprise
2000 - 2006
Evropská komise (EK)

Program: 5. rámcový program - technologie informační společnosti

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Diskrétní optimalizační modely
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Ekonomická a informační etika
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Generování rozložitých pravděpodobnostních modelů z dat
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Interaktivní učebnice statistiky
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Interface between Multiple Criteria Decision Making and Data Envelopment Analysis
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Komparace metod ekonomického prognózování: aplikace na transformační proces v ČR
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

MGT
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Plodnost v českých zemích v devadesátých letech
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Referenční modely podnikových procesů
2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

CASLIN: Souborný katalog ČR. Projekt sdílení záznamů a naplňování Souborného katalogu ČR.
1999 - 2000
Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

F. A. Hayek a teorie spontánního řádu
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Kontakt
1999 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Metody extrapolace informačních zdrojů
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Modelování a analýza produkčních systémů
1999 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modely a metody pro ekonomické rozhodování
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Systémová integrace a informační management
1999 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Bayesovské sítě
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Cebusnet
1998 - 2004
Evropská komise (EK)

Program: 4. rámcový program

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Ekonomické aspekty statistických přejímek
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Informační management externích datových zdrojů - využití pro managerskou praxi
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Modelové zabezpečení systémů na podporu ekonomického rozhodování
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozvoj informační infrastruktury pro výzkum a vývoj
1998 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: INFRA 1

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Simulační modely ekonomických procesů
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Varienty zdokonalování českých statistických indikátorů využitím standardů Evropské unie
1998 - 2000
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Laboratoř inteligentních systémů
1996 - 2000
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Posílení výzkumu na vysokých školách

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Aktivní prezentace výsledků výzkumu KIT VŠE Praha v oblasti metrik software
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Analýza výuky matematiky na gymnaziích a středních a vysokých školách ekonomic. Zařízení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Databáze "Publikační činnosti pracovníků VŠE"
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Doktorandské studium v oblasti inteligentních systémů (Rozvoj vzdělávání - spolupráce s AV ČR)
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Ekonomické důsledky demografického vývoje v ČR v 90. Letech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Evropská konference o strojovém učení
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Informační management
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Fakulta informatiky a statistiky (4000)

Inovace kurzu Filosofie a metodologie vědy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
katedra filosofie (4050)

Integrované znalostní systémy na pracovních stanicích
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Interdisciplinary Information Management Talks
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Laboratoř pro objektový vývoj informačních systémů
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Možnosti širší integrace databáze PCVSE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Poslání informačního managementu v řízení transformačního procesu mikrostrukturální
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Děkan a děkanát (4010)

Prezentace výsledků výzkumu "Method Engineering" Katedry informačních technologií
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Prognostické a optimalizační modely pro současnou českou ekonomiku
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Přijímací zkouška z matematiky na ekonomických fakultách s ohledem na výuku na SŠ a potřeby VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra matematiky (4080)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Psychological and Algorithmic Methods to Construct Bayesian Networks
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: program KONTAKT

Fakulta informatiky a statistiky
Laboratoř inteligentních systémů (4710)

Teoretické základy metod zpracování znalostí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Vědecké zasedání IDIMT 96
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Výchova uživatelů nových technologií zpřístupňování informací v Knihovně VŠE - CIKS
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Výukový systém pro metody vícekriteriálního rozhodování
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Využití systému TOPIC ve výuce na VŠE
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)