Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2014 - 31. prosince 2014
Řešitel: Ing. Marina Stecenková
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 149 510 Kč
Registrační číslo F4/104/2014
Číslo zakázky: IG410024

Projekty řešitele