Ing. Marina Stecenková

Projekty řešitele:

Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)