Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti

Řešené projekty

Prediction and visualization of causes-of-deaths seasonality and death excess rates using machine-learning approaches
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Machine-learning and artificial intelligence based methods to model blockchain generation process and prices of the top 30 most influential cryptocurrencies using dynamic and canonical time warping
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody segmentování výnosových křivek s důrazem na strojové učení a shlukovou analýzu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Statistické metody pro hodnocení solventnosti finančních institucí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vybrané problémy hierarchické shlukové analýzy kategoriálních dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

A machine-learning and other non-conventional approaches to survival time-event predicting: an innovation of established methodology and application to rare events of various provenience
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2021 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody pro výpočet rizika, spolehlivosti a pohotovosti složitých systémů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Rozvoj vícestavových modelů analýzy přežívání a jejich aplikace v modelování přidané hodnoty nad finančními daty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hodnocení vybraných metod shlukové analýzy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Demografické modely v software R
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nákladová efektivnost včasné diagnózy Alzheimerovy choroby v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Počáteční rozvoj činnosti Státního úřadu statistického
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Robustnosť v úmyselnom useknutí časového radu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Shluková a regresní analýza mikropanelových dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Zrychlení algoritmů pro odhad životních pojišťoven s ohledem různé investiční strategie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hodnocení měr podobnosti pro nominální data
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování sezonních časových řad s velkou délkou sezónnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Využití mikromodelů pro modelování výše a rizika rezerv v neživotním pojištění na jednoletém horizontu.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Doba nezaměstnanosti po krizi
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Využití bayesovských metod pro modelování úmrtnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Způsoby kalibrace rizikově neutrálních scénářů úrokových měr v české koruně
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Důsledky porušení předpokladů klasických statistických metod a možnosti využití alternatívních statistických technik v ekonomických aplikacích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomické a zdravotní souvislosti stárnutí populace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové přístupy v oblasti klasifikačních metod
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Datově řízené bayesovské a samo-organizující se algoritmy pro hloubkovou analýzu dat
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hodnocení výsledků metod shlukové analýzy v ekonomických úlohách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Řešení vybraných problémů shlukové analýzy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Zkoumání délky nezaměstnanosti před a během krize
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Dynamické modely v ekonomii
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování finančních a ekonomických časových řad - aplikace a srovnání waveletových a tradičních metod
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti aplikace statistických metod pro potřeby pojišťoven
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Pokročilé metody shlukové analýzy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza sezónnosti v teplotních a srážkových časových řadách v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vývoje příjmových rozdělení v České republice od roku 1990 do období finanční krize a porovnání tohoto vývoje s vývojem rozdělení příjmů v období finanční krize - podle sociologických skupin, pohlaví, věku, vzdělání, oboru profese a krajů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody predikce bodů zvratů ve finančních časových řadách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Metody redukce dimenzionality v datových suborech s kvalitativními proměnnými
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Moderní metody a postupy aplikovatelné v ekonomických analýzách v případě porušení předpokladů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Rozklady matic s binárními a ordinálními daty: teorie, algoritmy, složitost
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2010 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování demografických časových řad v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kvantifikace veřejných investic do lidského kapitálu v oblasti vysok. vzdělávání a hodnocení jejich návratnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování rizika pro potřeby pjišťoven a penzijních fondů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vícejazyčný elektronický slovník statist., ekonom, a demogr. Pojmů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hodnocení makroekonomických a mikroekonomických dopadů vzdělávání obyvatelstva
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Stochastické modely finančního a pojistného rizika
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vícejazyčný elektronický slovník statistických a ekonomických pojmů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Využití statistických metod při výpočtu pravděpodobnosti defaultu protistrany
IGA VŠE (IGA VŠE)
2007 - 2008

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Kapitálové služby v národním účetnictví a jejich dopad na HDP České republiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové metody symetrické regrese a použití v ekonomii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Vícejazyčný elektronický slovník statistických pojmů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití stochastických procesů ve spojitém čase pro finanční modelování
IGA VŠE (IGA VŠE)
2006 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití modelů úrokových měr v podmínkách ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Rozvoj metodiky pro zvyšování způsobilosti procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Formální konceptuální analýza neurčitých a rozsáhlých dat: teorie, metody a aplikace
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Identifikace skrytých vztahů v databázích studentů VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modelování doby do získání zaměstnání v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomické časové řady
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza faktorů ovlivňujících dobu do znovuzískání zaměstnání v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Dějiny statistiky (i pravděpodobnosti a demografie) v českých zemích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Chování estimátorů založených na L-momentech pro výběry z konečného souboru
FRVŠ
2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Interaktivní prostředí pro výuku statistiky
FRVŠ
2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Výzkum schopností neuronových sítí provádět nelineární Booleovskou faktorovou analýzu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2001 - 2003

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Interaktivní učebnice statistiky
FRVŠ
2000

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)