Modelování demografických časových řad v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2009 - 31. prosince 2011
Řešitel: doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 769 000 Kč
Registrační číslo GA402/09/0369
Číslo zakázky: GA410029

Projekty řešitele