doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Modelování demografických časových řad v České republice
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)