doc. Ing. Markéta Arltová, Ph.D.

Projekty řešitele:

Modelování demografických časových řad v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)