Nové možnosti využití vícerozměrných statistických metod v ekonomických aplikacích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2004 - 31. srpna 2005
Řešitel: Ing. Petr Vlach
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 80 000 Kč
Registrační číslo 20/04
Číslo zakázky: IG410054

Projekty řešitele