Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2018 - 29. února 2020
Řešitel: Ing. Filip Habarta, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 279 400 Kč
Registrační číslo F4/80/2018
Číslo zakázky: IG410038

Projekty řešitele