Ing. Filip Habarta

Projekty řešitele:

Rozvoj vícestavových modelů analýzy přežívání a jejich aplikace v modelování přidané hodnoty nad finančními daty
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Společné rozdělení dvou dob přežití a jeho změny v čase
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)