Ekonomické časové řady

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2004 - 3. listopadu 2006
Řešitel: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 469 000 Kč
Registrační číslo GA402/04/0866
Číslo zakázky: GA410024