prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Projekty řešitele:

Dynamické modely v ekonomii
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2018

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomické časové řady
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2002

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)