prof. Ing. Josef Arlt, CSc.

Projekty řešitele:

Dynamické modely v ekonomii
2012 - 2018
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Ekonomické časové řady
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi
2000 - 2002
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)