Dynamické modely v ekonomii

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2012 - 31. prosince 2018
Řešitel: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 112 000 000 Kč
Registrační číslo P402/12/G097
Číslo zakázky: GA410012