Modely finančních časových řad a jejich využití v ekonomické praxi

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2002
Řešitel: prof. Ing. Josef Arlt, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Spoluřešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 661 000 Kč
Registrační číslo GA402/00/0459
Číslo zakázky: GA410020

Projekty řešitele