Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2005 - 31. prosince 2007
Řešitel: doc. Ing. Jiří Trešl, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 742 000 Kč
Registrační číslo GA402/05/0128
Číslo zakázky: GA410015

Projekty řešitele