Metody predikce bodů zvratů ve finančních časových řadách

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2010 - 31. prosince 2010
Řešitel: doc. Ing. Jiří Trešl, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 152 380 Kč
Registrační číslo F4/23/2010
Číslo zakázky: IG410020x

Projekty řešitele