doc. Ing. Jiří Trešl, CSc.

Projekty řešitele:

Metody predikce bodů zvratů ve finančních časových řadách
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)