doc. Ing. Jiří Trešl, CSc.

Projekty řešitele:

Metody predikce bodů zvratů ve finančních časových řadách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza vysokofrekvenčních dat na finančních trzích
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)