Vytvoření studijních materiálů pro výuku životního pojištění

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2015 - 31. prosince 2015
Řešitel: Ing. Pavel Zimmermann, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2015
Celkový rozpočet: 55 000 CZK
Registrační číslo IRS/F4/12/2015
Číslo zakázky: RP410055

Projekty řešitele