VŠE - IRS

Aktualizace podkladů k předmětu Teorie pravděpodobnosti a matematická statistika II
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Analýza potřeb studentů VŠE v oblasti anglického jazyka a následná tvorba nových učebních materiálů
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra anglického jazyka (2020)

Bakalářské předměty v angličtině
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Coursera Learning Hub
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Ekonomie evropské integrace - inovace předmětů hlavní a vedlejší specializace
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Elektronické testování pro základní kurzy ŠJ na KROJ
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Etika, odpovědnost a udržitelnost v podmínkách liberální demokracie
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Inovace didaktických pomůcek k předmětu Hospodářské dějiny 5HD200
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářských dějin (5030)

Inovace hlavních právních předmětů na FMV
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Inovace programů "Celoživotního vzdělávání " a Univerzity třetího věku" VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Rektorát
Alumni a Corporate Relations (9018)

Inovace předmětu 4iz210 - Metody zpracování informací a znalostí
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Inovace předmětů a struktury oboru Ekonomická analýza
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Inovace předmětů magisterského studijního oboru Podniková ekonomika a management programu Ekonomika a management na FPH VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

Inovace předmětu Řízení podnikové informatiky
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace studijních pomůcek pro předměty Manažerská informatika
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Inter-aktivní metody výuky řešení konfliktů
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Magisterský studijní obor Cestovní ruch v distanční formě
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Modernizace obsahu a způsobu výuky ekonometrických předmětů pro oborové studenty
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Modernizace, racionalizace a úpravy struktury oborů Regionalistika a veřejná správa, Regionální studia, Regionalistika-veřejná správa a vedlejší specializace Evropská integrace a regionální rozvoj
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
Katedra regionálních studií (5070)

Nový předmět: Úvod do sociální práce
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Národohospodářská fakulta
Katedra hospodářské a sociální politiky (5040)

Online-podpora pro kurzy německého odborného jazyka 2NJ 201-204
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Pomůcky pro výuku veřejných financí v angličtině
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Posílení a rozvoj interkulturních a jazykových kompetencí absolventů páteřních manažerských předmětů oboru Mezinárodní obchod
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Propojení podpory podnikatelských aktivit studentů v Business Akcelerátoru xPORT s výukou na VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Rektorát
xPORT Business Accelerator VŠE (9033)

Příprava aktualizace Dlouhodobého záměru FM VŠE v oblasti vzdělávání
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra společenských věd (6120)

Příprava e-learningových materiálů ke geografickým předmětům
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Rozvoj a udržení odborných praxí a spolupráce s partnerskými institucemi v rámci studijního programu FM VŠE
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Rozvoj oboru Multimédia v ekonomické praxi
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra multimédií (4300)

Rozvoj systému LISp-Miner
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačního a znalostního inženýrství (4070)

Trénink "Academic Writing" pro doktorandy
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Vytvoření studijních materiálů pro výuku životního pojištění
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Zavedení předmětu Economic Statistics do výuky
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonomické statistiky (4040)

Zpracování výukové opory pro 2SM613 Seminář k výzkumnému projektu a překlad opor pro kvalifikační práce na FMV
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Databáze příkladů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky pro studenty statistických oborů
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Elektronické testování pro základní kurzy FJ a IT na KROJ
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra románských jazyků (2080)

Information Systems Management
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovace bakalářského semináře: Předmět Manažerská informatika - efektivní komunikace a prezentace
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Inovace celoškolsky povinného předmětu 2PR101 Právo
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra podnikového a evropského práva (2070)

Inovace databáze otázek k přijímacímu řízení na navazující magisterské studium a optimalizace způsobu jejich hodnocení
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace dílčích předmětů studijního oboru Ekonomika a správa životního prostředí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Národohospodářská fakulta
katedra životního prostředí (5090)

Inovace logistických předmětů v oblasti softwarové a multimediální podpory
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra logistiky (3050)

Inovace povinných a dalších předmětů distančního studia na navazujícím magisterském studiu FPH VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Inovace předmětové skladby a obsahu výuky ve vedlejší specializaci Rozvojová studia
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Inovace předmětu - "Řízení bezpečnosti informačních systémů"
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Inovace předmětu „Didaktika cvičné firmy“ ve vztahu ke zkvalitnění přípravy absolventů Fakulty financí a účetnictví VŠE pro podnikovou praxi
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Inovace předmětu 3MA291
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace předmětu Podnikání a obchodování na Internetu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra informačních technologií (4060)

Inovace stávajících a akreditace nových vedlejších specializací
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Inovace vybraných profilových předmětů KOPKK v kombinované a prezenční formě studia
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Inovace výuky manažerských a analytických dovedností studentů FPH
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Interaktivní výukové prostředí mikroekonomie pro předměty 3MI102, 3MI101 a 3MI191
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské ekonomie (3070)

IT Governance
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

KCR – příprava mimosemestrálního kurzu s blokovou výukou
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra cestovního ruchu (2060)

Letní škola Research Methods for Bussiness Students
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Děkan a děkanát (6010)

Metody výzkumu v politologii
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra politologie (2040)

Modernizace předmětu 2MO402
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodního podnikání (2110)

Oceňování finančních institucí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Odborná cizojazyčná komunikace v cestovním ruchu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra německého jazyka (2030)

Otvíráme studentům cestu ke kvalitní vědě
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Pedagogická příprava začínajících vysokoškolských učitelů a doktorandů na VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra didaktiky ekonomických předmětů (1030)

Profesní online komunita studentů a absolventů vedlejší specializace Marketing
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra marketingu (3060)

Profilace kurzů 2SM511, 2SM512, 2SM513, 2SM514, 2SM515
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních studií a diplomacie (2120)

Profilace studijního programu v rámci studia FM VŠE Jindřichův Hradec
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra exaktních metod (6110)

Projekty z personalistiky ve spolupráci s praxí
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra personalistiky (3080)

Předmět Etický kodex a normy profesionálního chování na finančních trzích podle kritérií CFA (Chartered Financial Analyst) Institute
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Předměty FFÚ v angličtině
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra finančního účetnictví a auditingu (1050)

Příprava procesu internacionalizace studia na Fakultě managementu VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta managementu v Jindřichově Hradci
Katedra managementu (6140)

Rozvoj vedlejších specializací a podpora výuky empirických metod na NF VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Národohospodářská fakulta
katedra institucionální, environmentální a experimentální ekonomie (5050)

Rozvoj výuky a příprava anglických mutací ekonometrických předmětů určených pro oborové studenty
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra ekonometrie (4030)

Rozvoj výuky a příprava literatury pro studenty statistiky v ruštině
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)

Sociálně ekonomická demografie
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Strukturální změny předmětů bakalářských studijních oborů "Bankovnictví a pojišťovnictví" a "Zdanění a daňová politika"
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví (1020)

Studentské projekty
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra systémové analýzy (4090)

Testování a nastavení procesu antiplagiátorské kontroly kvalifikačních prací na FMV
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra mezinárodních ekonomických vztahů (2100)

Tvorba předmětu Aplikace metod sociálně psychologického výzkumu
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra manažerské psychologie a sociologie (3030)

Využití nových bezplatných aplikací Microsoftu ve výuce
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta mezinárodních vztahů
katedra obchodního podnikání (2050)

Zavedení předmětu "Forenzní ekonomické šetření / Forenzní audit" do výuky
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta financí a účetnictví
Katedra financí a oceňování podniku (1040)

Zavedení výuky bayesovských metod na VŠE v Praze
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra statistiky a pravděpodobnosti (4100)