Inovace předmětu 3MA291

Mimo vědu a výzkum Národní

Doba řešení: 1. dubna 2014 - 30. listopadu 2014
Řešitel: Ing. Ivana Svobodová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: VŠE
program: IRS
výzva: IRS2014
Celkový rozpočet: 72 660 CZK
Registrační číslo IRS/F3/31/2014
Číslo zakázky: RP310074

Projekty řešitele