Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu

Řešené projekty

Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podvádění
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2023 - 2025

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Lean, Digitalisation and People
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Debiasing přehnaně sebevědomých intuitivních predikcí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Podvádění a charakteristiky obětí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Norm-nudging – Theoretical framework and implementation guidelines
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

GLOBAL VIRTUAL TEAMS WITHIN DIGITAL WORKING ENVIRONMENT
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Pomáhají příběhy v dodržování pořádku na pracovišti?
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Chyby v atribuci úspěchu podle pozice ve skupině se zaměřením na leadership
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Vliv vzdělání v oboru management na vnímání etiky, udržitelnosti a kulturní diverzity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Experimentální studie prediktorů korupčního chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Zmocňování v nehierarchických organizacích. Kvalitativní studie.
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Testování externí validity experimentů na nečestné chování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Management udržitelnosti korporací v České republice: Přehled a mezinárodní srovnání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Nové trendy v projektovém managementu: Project Governance a SROI
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Procesní excelence a digitalizace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Výzvy manažerů při zakládání a následném řízení základních škol v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

i4.0
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Lean ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Analýza inovačního procesu firem v sektoru služeb
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Klasifikace aktivit CSR a průzkum četnosti realizace aktivit v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Dopadová evaluace veřejných programů v oblasti ŽP
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

RSA Research Network on Effectivness, added value and future of EU cohesion policy
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2012 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Management znalostí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Modelování a vizualizace podnikových procesů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Faktory úspěchu mikro firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty pro zákazníka
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování prosperity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Impact of EU Cohesion Policy in Vesegrad countries: Chellenges for Future
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory krizovího řízeni v resortu MD ČR
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Skutečné bariéry inovací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2007

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními zanlostmi organizací v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies
AKTION (AKTION)
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Softwarová podpora výuky pomocí databáze Amadeus
FRVŠ
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Studie EU - automobilový průmysl - UNIDO
UNIDO
2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik
AKTION (AKTION)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)
2002 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR
AKTION (AKTION)
2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice
AKTION (AKTION)
2000 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Transformační řízení českých podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Verifikace metod hodnocení efektivnosti navrhovaných technologií
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)

Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu (3100)