Fakulta podnikohospodářská: Katedra managementu

Řešené projekty

Teaching case studies online: How to design and teach case studies in vocational schools (zkráceně TeC@ses)
2023 - 2026
Evropská komise (EK)

Program: Erasmus+

Výzva: KA2 Cooperation Partnerships

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kognitivní zkreslení a chyby v práci s informacemi a strategie jejich předcházení, oblast vzdělávání
2023 - 2026
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kauzální role environmentální identity v proenvironmentálním chování
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Proč vrána k vráně někdy nesedá? Nedokonalá selekce podvodníků do prostředí umožňujících podvádění
2023 - 2025
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Lean, Digitalisation and People
2022 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Behaviorální organizační politika: Experimenty v prosociálním politikaření
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

University leaders in SDG (UNILEAD)
2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2022

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Debiasing přehnaně sebevědomých intuitivních predikcí
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Podvádění a charakteristiky obětí
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Norm-nudging – Theoretical framework and implementation guidelines
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

GLOBAL VIRTUAL TEAMS WITHIN DIGITAL WORKING ENVIRONMENT
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Pomáhají příběhy v dodržování pořádku na pracovišti?
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Chyby v atribuci úspěchu podle pozice ve skupině se zaměřením na leadership
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vliv vzdělání v oboru management na vnímání etiky, udržitelnosti a kulturní diverzity
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Zprávy o manažerech a firmě: Analýza velkých dat s využitím metod strojového učení
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Experimentální studie prediktorů korupčního chování
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Zmocňování v nehierarchických organizacích. Kvalitativní studie.
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Ekonomická evaluace kulturních eventů spjatých s oslavami výročí české státnosti v roce 2018
2018
Ministerstvo kultury (MKČR)

Program: Program Kulturní aktivity

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Testování externí validity experimentů na nečestné chování
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

International konference on management in the digital era
2017 - 2018
MacEwan University School of Business (MacEwan)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Management udržitelnosti korporací v České republice: Přehled a mezinárodní srovnání
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Nové trendy v projektovém managementu: Project Governance a SROI
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Procesní excelence a digitalizace
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Výzvy manažerů při zakládání a následném řízení základních škol v ČR
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

i4.0
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Lean ČR
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

New Public Management Reforms and Accounting Practices in Municipalities of the Czech Republic and Norway
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Universities approaches in tackling the changing job markets for gradutes
2015 - 2016
Ministerstvo financí (MFČR)

Program: Fondy EHP a Norska

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace předmětu 3MA291
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Analýza inovačního procesu firem v sektoru služeb
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Klasifikace aktivit CSR a průzkum četnosti realizace aktivit v ČR
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Principy vícekriteriálního hodnocení uplatňované při hodnocení nabídek ve veřejných zakázkách
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Regionální kultura v kontextu malého a středního podnikání
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Dopadová evaluace veřejných programů v oblasti ŽP
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

RSA Research Network on Effectivness, added value and future of EU cohesion policy
2013 - 2014
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace předmětů bakalářského stupně studia: moderní metody výuky pro studenty VŠE v Praze
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Dopad řízení vztahů se zákazníky na finanční výkonnost organizací
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2013

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Budování partnerství a posilování spolupráce v oblasti štíhlé výroby a služeb, inovací a průmyslového inženýrství s důrazem na posílení konkurenceschopnosti ČR
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: OP VK

Výzva: 2.4 Partnerství a sítě

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Možnosti a rizika implementace aktivních výukových metod
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Využití intrapodnikání pro zvyšování konkurenceschopnosti podniků
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení podpor firmám v České republice srovnávací metodou CIE
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Kontrafaktuální hodnocení dopadů strukturálních fondů v podnikové sféře
2012 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj vědeckých pracovníků VŠE v Praze v oblasti managementu vědy a vzdělávání
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Self-Assessment as a Basis for Accreditation and Certification in the Educational Sector
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Student podnikatel - Program inovace kurzů zaměřených na trénink podnikatelské činnosti a zvýšení předpokladů k úspěšnému podnikání u studentů VŠE v Praze
2011 - 2014
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Active vocational learning in project management for trainers
2011 - 2013
Evropská komise (EK)

Program: Program celoživotního učení (Lifelong Learning Programme)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovace výuky managementu: vstříc změnám
2011 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Management znalostí
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Modelování a vizualizace podnikových procesů
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Moderní metody řízení kvality, štíhlé výroby a služeb pro studenty a vyučující VŠE v Praze
2011 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Management v praxi aneb zvyšování pracovních kompetencí studentů VŠE v Praze spoluprací s podniky
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Otevřeme studentům svět aneb s VŠE do světa!
2010 - 2013
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 3. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Analýza a návrh systému hodnocení a výběru dodavatelů veřejných zakázek
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Faktory úspěchu mikro firem
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení efektivnosti procesů pomocí hodnoty pro zákazníka
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Inovační aktivity jako faktor úspěchu malých a středních podniků
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Komparace podmínek podnikání v Rusku a v ČR
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj a podpora vzdělávání mladých vědeckých pracovníků Fakulty podnikohospodářské, VŠE v Praze
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozvoj znalostí a kompetencí studentů a vyučujících VŠE v oblasti řízení projektů a jejich certifikace
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Společenská odpovědnost firem v malých a středních podnicích jako faktor zvyšování prosperity
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Transfer znalostí prostřednictvím inovací a managementu změny segmentu obnovitelných zdrojů a financí
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Impact of EU Cohesion Policy in Vesegrad countries: Chellenges for Future
2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Certifikace a prohloubení znalostí studentů a vyučujících VŠE v oblasti IT
2009 - 2011
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 1. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Návrh systému informační podpory ochrany dopravní infrastruktury pro potřeby řešení typových plánů krizového řízení veřejné správy
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Rozšíření informační báze civilního letectví s cílem její harmonizace a zvýšení její efektivnosti
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Tvorba metodiky pro komplexní činnost národní zkušební organizace řidičů jako dominantního prvku v oblasti bezpečnosti silničního provozu
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Vytvoření systémového prostředí pro integraci informační podpory krizovího řízeni v resortu MD ČR
2009 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Skutečné bariéry inovací
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Nová teorie správy (Corporate Governance) pro neziskový sektor a její aplikace na vybrané instituce v ČR
2007 - 2009
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Průzkum a srovnání úrovně znalostí českého managementu se zahraničními manažery
2006 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Analýza příčin selhání řízení a správy (Corporate Governance) českých podniků v období transformace
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Tvorba komplexního přístupu k práci s tichými a explicitními zanlostmi organizací v České republice
2004 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Testing of corporate social responsibility indicators in selected Czech and Austrian companies
2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Využití databáze AMADEUS pro zpracování mezipodnikového srovnání podniků v České republice a v Evropské unii
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Softwarová podpora výuky pomocí databáze Amadeus
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Studie EU - automobilový průmysl - UNIDO
2003
Organizace OSN pro průmyslový rozvoj (UNIDO)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Comparative Analysis of Corporate Social Responsibility in Austria and Czech Republik
2002 - 2003
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Hodnocení pravěké keramiky pomocí matematických modelů
2002 - 2006
Grantová agentura Akademie věd ČR (GA AVČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Teoretické a metodologické aspekty systému řízení znalostní organizace a možností aplikace v České republice
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Empirická etapa srovnávací analýzy řízení a správy společností v rakousku a ČR
2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Srovnávací analýza řízení a správy společností v Rakousku a České republice
2000 - 2001
Dům zahraniční spolupráce (DZS)

Program: AKTION

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Transformační řízení českých podniků
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Verifikace metod hodnocení efektivnosti navrhovaných technologií
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Změny organizační architektury českých podniků v období transformace na tržní model řízení ekonomiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)