Role správních orgánů v zákaznické strategii v České republice

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2012 - 31. prosince 2012
Řešitel: doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 189 060 Kč
Registrační číslo F3/29/2012
Číslo zakázky: IG310052