Srovnávací analýza úlohy vrcholového managementu při akumulaci investičního kapitálu ve firmách vybraných evropských zemí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2013 - 31. prosince 2013
Řešitel: doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra managementu (3100)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 187 530 Kč
Registrační číslo F3/23/2013
Číslo zakázky: IG310013

Projekty řešitele