České rodinné firmy s přerušenou kontinuitou existence

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. března 2016 - 22. února 2017
Řešitel: doc. Ing. Aleš Kubíček, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 230 000 Kč
Registrační číslo 77/2016
Číslo zakázky: IG309026