Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie

Řešené projekty

Řešení energetické chudoby v ČR
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2022 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza podpůrných nástrojů určených podnikům zasažených pandemií COVID-19
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

The influence of exogenous factors on the success of reorganizations
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Ekonomicky oprávněné náklady v regulovaných sektorech elektroenergetiky a plynárenství
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Využití plynárenských soustav pro vodík
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2022 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2024

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Zpracování, ověření a certifikace metodiky pro hodnocení efektivity investic v plynárenství
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Konflikty uvnitř rodiny a nerodinní manažeři v rodinných firmách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Sociální kapitál v rodinných firmách
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vztah mezi úrovní ERM a ekonomickou výkonností firem
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Long-term orientation: The effects on strategic orientation of family firms
Grantová soutěž IGA/A (IGA/A VŠE)
2021 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2020 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizaci
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2019 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2025

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2021

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru elektroenergetiky a plynárenství ky
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2018 - 2022

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Designing for consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT (EGIT)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Insolvence 2018 - odborná konference
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Organizational psychology and organizational design to support cross-LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and restrictions in processing of customer data
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rodinné a nerodinné firmy v České republice - typologie rozdílů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Strategická filantropie: Srovnání přístupů k měření dopadů filantropických aktivit soukromých firem a aktivit neziskových organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vývoj finanční situace podniků před úpadkem - identifikace příznaků krize podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2018 - 2020

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Insolvence fyzických osob v České republice - ekonomické a mimoekonomické sociální dopady
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Výzkum elementů strategické tržní nabídky na trhu mobilních telekomunikací v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2017 - 2019

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

České rodinné firmy s přerušenou kontinuitou existence
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2017

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2018

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza systémů účetního výkaznictví a identifikace vlivu na finanční ukazatele firmy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza uplatnění systému safe harbour při stanovení převodních cen
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Insolvence společností s virtuálními sídly
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Ověření pozitivního dopadu inovací na prosperitu podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích EU a Číně
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Ekonomická náročnost sportu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Sektorová analýza rodinných firem v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti podniku na výkonnost
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Leadership and Urban and Regional Development
Visegrad Fund (VF)
2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2014 - 2015

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Finanční tíseň - predikce a konsekvence
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Indikátory měření úspěšnosti kulturních organizací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku sportu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza uplatňování controllingových nástrojů a vyhodnocení rozdílů v přístupu ke controllingu v době krize a postkrizovém řízení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Význam environmentálních aspektů pro konkurenceschopnost podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém trhu a v zahraniční
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Analýza a hodnocení investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Aplikace nástrojů systémové dynamiky pro analýzu podniku a jeho výkonnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Regulace enegetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Využití Webu 2.0 v propagaci sportu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řešení úpadku firem sanačními metodami v kontextu Insolvenčního zákona
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení a financování neziskových organizací se zaměřením na organizace v kreativních průmyslech
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení rizik a možnosti jejich mezipodnikového transferu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Specifické problémy hodnocení investic
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy/IP
MŠMT - VZ
2010 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Generátory tvorby hodnoty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Vliv cen vybraných komodit na hospodaření ekon. subjektů……
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Stínové ceny externalit v oblasti dopravy
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2007 - 2010

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (Kooperační strategie - vytváření podnikatelských sítí a klasterů)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Ekonomická hodnota dobrovolné práce
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy
MŠMT - VZ
2005 - 2011

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Nové metody měření a řízení výkonnosti firem v globalizující se světové ekonomice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2006

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Řízení rizik firmy a její hodnota
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (včetně etických aspektů měnícího se podnikatelského prostředí a vývoje vybraných segmentů trhu práce v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Nová teorie podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Metodologie ekonomiky dopravních služeb při začleňování ČR do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Příprava českých podniků na vstup ČR do EU
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Kapitálová struktura českých podniků v období ekonomické recese
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)