Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie

Řešené projekty

Digitalizace v rodinných firmách: Role dlouhodobé orientace a organizační ambidextrie
2024 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

ESG Evaluation Tool
2023 - 2024
Smluvní výzkum (smluvní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Dynamické schopnosti a ESG strategie pro udržitelnou výkonnost řízení firem v kontextu České republiky
2023 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řešení energetické chudoby v ČR
2022 - 2023
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza podpůrných nástrojů určených podnikům zasažených pandemií COVID-19
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

The influence of exogenous factors on the success of reorganizations
2022 - 2024
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomicky oprávněné náklady v regulovaných sektorech elektroenergetiky a plynárenství
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Využití plynárenských soustav pro vodík
2022 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Komplexní inovace tarifní struktury v elektroenergetice
2021 - 2024
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zpracování, ověření a certifikace metodiky pro hodnocení efektivity investic v plynárenství
2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Konflikty uvnitř rodiny a nerodinní manažeři v rodinných firmách
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Sociální kapitál v rodinných firmách
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vztah mezi úrovní ERM a ekonomickou výkonností firem
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Long-term orientation: The effects on strategic orientation of family firms
2021 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: MŠMT Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Revenue management jako nástroj zvyšování výkonnosti FMCG společností
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rodinné konflikty v rodinných firmách: Předpoklady vzniku, důsledky a moderátory
2020 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Hodnocení efektivity investic v regulovaných sektorech energetiky v České republice
2019
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza financování a strategie neziskových sportovních organizací
2019 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj preventivních předinsolvenčních a insolvenčních restrukturalizací podniků ve finančních obtížích, možnosti zvýšení využívání a úspěšnosti těchto postupů pomocí stanovení systému včasného varování a stanovení postupů pro preventivní restrukturalizaci
2019 - 2020
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Lokální zdroje elektřiny a tepla v komunálním prostředí s možností ostrovního provozu
2018 - 2025
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vytvoření systémových řešení pro sektor plynárenství v České republice do roku 2050
2018 - 2021
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj nových metodik regulace v podmínkách decentralizace v sektoru elektroenergetiky a plynárenství ky
2018 - 2022
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Designing for consistency of evaluation in Enterprise Governance of IT (EGIT)
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Insolvence 2018 - odborná konference
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Organizational psychology and organizational design to support cross-LOB teams in achieving profitable trade-offs between opportunities and restrictions in processing of customer data
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rodinné a nerodinné firmy v České republice - typologie rozdílů
2018 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Strategická filantropie: Srovnání přístupů k měření dopadů filantropických aktivit soukromých firem a aktivit neziskových organizací
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj finanční situace podniků před úpadkem - identifikace příznaků krize podniku
2018 - 2020
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Insolvence fyzických osob v České republice - ekonomické a mimoekonomické sociální dopady
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vliv podpor investičních projektů z veřejných zdrojů na hrubou přidanou hodnotu podpořených podniků
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Výzkum elementů strategické tržní nabídky na trhu mobilních telekomunikací v ČR
2017 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Behaviorální důvody úpadku firem: experimentální přístup
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Privátně vlastněné firmy s více vlastníky: role rodiny a odpovědného vlastnictví
2017 - 2019
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

České rodinné firmy s přerušenou kontinuitou existence
2016 - 2017
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomická efektivnost biopaliv z odpadních materiálů
2016 - 2018
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza systémů účetního výkaznictví a identifikace vlivu na finanční ukazatele firmy
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza uplatnění systému safe harbour při stanovení převodních cen
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Experimentální organizační ekonomie: Kariérní růst, snaha a oportunismus
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Insolvence společností s virtuálními sídly
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ověření pozitivního dopadu inovací na prosperitu podniku
2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR - výkonnost, správa, nástupnictví
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Inovace povinných a dalších předmětů distančního studia na navazujícím magisterském studiu FPH VŠE
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Inovace výuky manažerských a analytických dovedností studentů FPH
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza zveřejňování kótovaných a nekótovaných společností ve vybraných zemích EU a Číně
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomická náročnost sportu
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Fúze a akvizice jako nástroj strategického řízení podniku
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Sektorová analýza rodinných firem v České republice
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zhodnocení dopadu sociální odpovědnosti podniku na výkonnost
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Leadership and Urban and Regional Development
2014
Visegrad Fund (VF)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Výzkum insolvenční praxe v ČR s cílem vytvořit návrhy změn legislativy, které by umožnily zvýšení výnosů z insolvenčních řízení pro věřitele a tím by napomohly zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky
2014 - 2015
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Implementace praxe do výuky na katedře podnikové ekonomiky VŠE v Praze
2013 - 2015
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 6. výzva OPPA

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Finanční tíseň - predikce a konsekvence
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Indikátory měření úspěšnosti kulturních organizací
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Měření ekonomické efektivnosti oborů agropotravinářského komplexu s využitím indexů produktivity
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rodinné firmy v ČR a jejich výkonnost
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vliv sportovního úspěchu na ekonomiku sportu
2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza kodexů a mapování empirických vazeb správy společností
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza uplatňování controllingových nástrojů a vyhodnocení rozdílů v přístupu ke controllingu v době krize a postkrizovém řízení
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Význam environmentálních aspektů pro konkurenceschopnost podniku
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Zdroje podnikového financování na tuzemském kapitálovém trhu a v zahraniční
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vývoj transakčních nákladů českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování na úroveň běžnou v EU pomocí zdokonalení legislativy, možnosti zlepšení statistiky insolvenčbích řízení a vytvoření modelu finanční křehkosti rodin
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Analýza a hodnocení investičních projektů spolufinancovaných z evropských fondů
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Aplikace nástrojů systémové dynamiky pro analýzu podniku a jeho výkonnosti
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Regulace enegetických firem v regionu střední Evropy a možnosti jejího zlepšení
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Využití Webu 2.0 v propagaci sportu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Aktuální problémy oceňování pro potřeby řízení společnosti: vlastnický a manažerský přístup
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Identifikace, podpora a rozvoj talentů v rámci vybraných studijních oborů Fakulty podnikohospodářské
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Rozvoj pedagogické a sociální kompetence akademických pracovníků
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Decentralizované rozvojové programy (DRP)

Výzva: DRP 2011

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řešení úpadku firem sanačními metodami v kontextu Insolvenčního zákona
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení a financování neziskových organizací se zaměřením na organizace v kreativních průmyslech
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení příjmových rizik v zemědělských podnicích s využitím klimatických derivátů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení rizik a možnosti jejich mezipodnikového transferu
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Specifické problémy hodnocení investic
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy/IP
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Generátory tvorby hodnoty
2009 - 2010
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Vliv cen vybraných komodit na hospodaření ekon. subjektů……
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Stínové ceny externalit v oblasti dopravy
2007 - 2010
ostatní (Ostatní)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Podpora a rozvoj inovační schopnosti průmyslových podniků
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Riziko, hodnota firmy a klimatické deriváty
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (Kooperační strategie - vytváření podnikatelských sítí a klasterů)
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Ekonomická hodnota dobrovolné práce
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nová teorie ekonomiky a managementu organizací a jejich adaptační procesy
2005 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nové metody měření a řízení výkonnosti firem v globalizující se světové ekonomice
2005 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Řízení rizik firmy a její hodnota
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Adaptační procesy firem na podnikání v EU (včetně etických aspektů měnícího se podnikatelského prostředí a vývoje vybraných segmentů trhu práce v ČR
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Nová teorie podniku
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Metodologie ekonomiky dopravních služeb při začleňování ČR do EU
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Měření a řízení výkonnosti podniků v globální ekonomice
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Příprava českých podniků na vstup ČR do EU
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Interdisciplinární aspekty rostoucí otevřenosti české ekonomiky ve sféře podnikání
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Kapitálová struktura českých podniků v období ekonomické recese
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)