Nová teorie podniku

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. září 2003 - 31. srpna 2004
Řešitel: prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 100 000 Kč
Registrační číslo 14/03
Číslo zakázky: IG309033a

Projekty řešitele