prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.

Projekty řešitele:

Nová teorie podniku
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)