prof. Ing. Miloslav Synek, CSc.

Projekty řešitele:

Nová teorie podniku
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)