Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2006 - 31. prosince 2008
Řešitel: doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.
Pracoviště: Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 1 889 000 Kč
Registrační číslo GA402/06/0686
Číslo zakázky: GA309026

Projekty řešitele