doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Projekty řešitele:

Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta podnikohospodářská: Katedra strategie (3090)

Sociální ekonomie sportu
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)