doc. Ing. Jiří Novotný, CSc.

Projekty řešitele:

Faktory úspěchu neziskových organizací s důrazem na význam dobrovolnictví
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta podnikohospodářská
Katedra strategie (3090)

Sociální ekonomie sportu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)