Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí

Řešené projekty

Veřejné finance v globalizovaném světě
IGA VŠE (IGA VŠE)
2022 - 2025

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey 2021
Open budget USA (OB USA)
2021 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE (IGA VŠE)
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů.
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2021 - 2023

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Cost-effectiveness analysis of low-carbon projects and public finance
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE (IGA VŠE)
2019 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey 2019
Open budget USA (OB USA)
2018 - 2020

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2018 - 2021

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE (IGA VŠE)
2017 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey
Open budget USA (OB USA)
2016 - 2018

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné finance v ČR a v EU
IGA VŠE (IGA VŠE)
2016 - 2019

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
IGA VŠE (IGA VŠE)
2015 - 2016

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Completion of the Open Budget Survey 2015
Open budget USA (OB USA)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Studentská sekce konference TPAVF a workshop pro doktorandy
IGA VŠE (IGA VŠE)
2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Soukromý a veřejný dluh - analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2014 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné finance ve vyspělých zemích
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2015

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální federalismus v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2014

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový přístup)
IGA VŠE (IGA VŠE)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR
Technologická agentura České republiky (TAČR)
2012 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Konference TPAVF a workshop pro doktorandy VŠE
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti veřejných zakázek
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2011 - 2013

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace výdajů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Studentská vědecká konference TPAVF
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010 - 2012

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vliv interakce dańových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování
MPSV
2010 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Completion of the Open Budget Survey 2010
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Strukturální distorze v dańovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2009 - 2011

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Politicko-ekonomický cyklus na úrovni obcí v ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries
Ostatní grantové agentury (Ostatní)
2007 - 2009

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Completion of the Open Budget Questionnaire
ČS-americká společnost (ČS-AS)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2007 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Udržitelnost veřejných financí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2006 - 2008

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Baumolův model nevyváženého růstu a jeho aplikace na podmínky České republiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-sociální charakteristiky
IGA VŠE (IGA VŠE)
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
MPSV
2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Questionnaire
ČS-americká společnost (ČS-AS)
2005 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza objemu trhu "public procurement" v tranzitivních ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2005 - 2007

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné finance v podmínkách rozšíření Evropské unie
IGA VŠE (IGA VŠE)
2004 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu
MPSV
2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2004 - 2006

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza vlivu transakčních nákladů na efektivnost realizace veřejných zakázek
IGA VŠE (IGA VŠE)
2003 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu stud.
MŠMT
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
MZV
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Rozpočtový proces obcí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2005

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Specializační kurz Ekonomika a obrana
MŠMT
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Výběr pojistného na sociální zabezpečení, vymáhání nedoplatků a důsledky neplacení pojistného
MPSV
2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2003

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti mimorozpočtového financování veřejných výdaj. Programů
FRVŠ
2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2002 - 2004

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze
IGA VŠE (IGA VŠE)
2001 - 2002

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region - workschops
ČS-americká společnost (ČS-AS)
2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Prezentace daňových kurzů
FRVŠ
2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2001

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Zavedení nového kurzu celoživotního vzdělávání řídících pracovníků veřejné správy s ohledem na integraci ČR do EU a akreditace nového učebního programu pro studenty.
VNJH
1999 - 2000

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Členství ve světové International Institute of Public Finanace. ˇUčast na výše konferenci výše uvedené instituce
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Inovace výuky předmětů katedry veřejných financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Přednáškové a jiné pobyty na českých VŠ
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Sociální ekonomie sportu
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Účast na světovém kongresu IIPF a prezentace výsledků výzkumu v rámci grantu GA ČR
MŠMT

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)

Vedlejší specializace DANĚ
FRVŠ

Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí (1080)