Fakulta financí a účetnictví: Katedra veřejných financí

Řešené projekty

GLITSS (Globalization, Illicit Trade, Sustainability and Security)
2024 - 2026
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Experience sharing of V4 against the shadow economy, corruption and tax avoidance
2024 - 2025
Visegrad Fund (VF)

Program: Visegrad+ Grants

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Nové trendy a inovace na finančních a kapitálových trzích
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné finance v globalizovaném světě
2022 - 2025
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey 2021
2021 - 2022
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2021 - 2023
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Predikce úspor emisí ze silniční dopravy do roku 2030 dosažených aplikací vybraných daňových a poplatkových nástrojů.
2021 - 2023
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Cost-effectiveness analysis of low-carbon projects and public finance
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2019 - 2021
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey 2019
2018 - 2020
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Férové korporátní zdanění: Měření dopadu přesunu zisků na rozpočet České republiky
2018 - 2021
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2017 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey
2016 - 2018
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné finance v ČR a v EU
2016 - 2019
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Coursera Learning Hub
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Pomůcky pro výuku veřejných financí v angličtině
2015
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2015

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Studentské části a aktivity konference TPAVF
2015 - 2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Completion of the Open Budget Survey 2015
2014 - 2015
Open budget USA (OB USA)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Odhad daňových úniků u daně z příjmů fyzických osob
2014 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Studentská sekce konference TPAVF a workshop pro doktorandy
2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Soukromý a veřejný dluh - analýza bilančních rozvah ekonomických sektorů
2014 - 2015
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné finance ve vyspělých zemích
2013 - 2015
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální federalismus v ČR
2012 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální zadluženost a reálná ekonomika (sektorový přístup)
2012 - 2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Metodika hodnocení efektivnosti veřejných výdajových programů a projektů v ČR
2012 - 2013
Technologická agentura České republiky (TA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Survey
2012
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné rozpočty a politiky v číslech
2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Centralizované rozvojové programy (CRP)

Výzva: CRP 2012

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Konference TPAVF a workshop pro doktorandy VŠE
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Otevřenost a srozumitelnost státního rozpočtu
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti veřejných zakázek
2011 - 2013
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Inovace studijních oborů se zaměřením na adaptibilitu a styk s praxí
2010 - 2012
Magistrát hl. m. Prahy (MHLMP)

Program: OP PA

Výzva: 2. výzva OPPA

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Kvalita veřejných financí a funkční klasifikace výdajů
2010 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Studentská vědecká konference TPAVF
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vliv daňových a výdajových nástrojů na mikroekonomickou a makroekonomickou efektivnost
2010 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vliv interakce dańových a dávkových systémů na zvýšení motivace k participaci na trhu práce a na rodinné chování
2010 - 2011
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Completion of the Open Budget Survey 2010
2009 - 2011
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Strukturální distorze v dańovém systému a jejich vliv na investiční rozhodování
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné výdaje v postsocialistických státech Evropské unie
2009 - 2011
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Politicko-ekonomický cyklus na úrovni obcí v ČR
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Financing Metropolitan Governments in Transitional Countries
2007 - 2009
ostatní (Ostatní)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Completion of the Open Budget Questionnaire
2007 - 2008
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza incidence veřejných rozpočtů v České republice
2007 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Udržitelnost veřejných financí
2006 - 2008
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Baumolův model nevyváženého růstu a jeho aplikace na podmínky České republiky
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-sociální charakteristiky
2005 - 2006
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Současná a připravovaná opatření rodinné politiky v zemích střední Evropy
2005
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Open Budget Questionnaire
2005 - 2006
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza objemu trhu "public procurement" v tranzitivních ekonomikách, jeho zobrazení v modelech a problém měření efektivnosti
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza způsobů zabezpečování veřejných služeb a zkoumání jejich dopadu na efektivnost veřejných výdajů
2005 - 2007
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Veřejné finance v podmínkách rozšíření Evropské unie
2004 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Souběh důchodu s výdělečnou činností a vliv výše příjmů z výdělečné činnosti na nárok na důchod, jeho výši a výplatu
2004
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza zatížení spotřebního koše daněmi ze spotřeby v České republice
2004 - 2006
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza vlivu transakčních nákladů na efektivnost realizace veřejných zakázek
2003 - 2004
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu stud.
2003 - 2005
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Příprava návrhu jednoduchých metodických pokynů pro přípravu projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU
2003
Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Rozpočtový proces obcí
2003 - 2005
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Specializační kurz Ekonomika a obrana
2003
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Výběr pojistného na sociální zabezpečení, vymáhání nedoplatků a důsledky neplacení pojistného
2003
Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Alokační modely veřejných zdrojů a sledování efektivnosti veřejných výdajů
2002 - 2003
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Analýza efektivnosti mimorozpočtového financování veřejných výdaj. Programů
2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí
2002 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Společný seminář katedry veřejných financí s prezidentem International Institute of Public Finance a příprava světového kongresu IIPF v Praze
2001 - 2002
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region - workschops
2001
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Prezentace daňových kurzů
2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Fiskální decentralizace jako nástroj optimalizace vývojových a daňových rozhodnutí
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Zavedení nového kurzu celoživotního vzdělávání řídících pracovníků veřejné správy s ohledem na integraci ČR do EU a akreditace nového učebního programu pro studenty.
1999 - 2000
Vzdělávací nadace Jana Husa (VNJH)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Členství ve světové International Institute of Public Finanace. ˇUčast na výše konferenci výše uvedené instituce
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Formování veřejného sektoru v ČR z pohledu veřejných financí
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Inovace výuky předmětů katedry veřejných financí s využitím nových prvků audiovizuální a počítačové techniky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Přednáškové a jiné pobyty na českých VŠ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Sociální ekonomie sportu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Účast na světovém kongresu IIPF a prezentace výsledků výzkumu v rámci grantu GA ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Vedlejší specializace DANĚ
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Fond rozvoje vysokých škol

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)