Optimalizace daňového systému České republiky v kontextu evropského regionu a měnícího se ekonomického, sociálního a právního prostředí

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2002 - 31. prosince 2004
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: Grantová agentura České republiky
Celkový rozpočet: 2 107 000 Kč
Registrační číslo GA402/02/1388
Číslo zakázky: GA108022