Příprava rozšíření bakalářského studijního programu Finance-daně a kontrola o kombinovanou formu stud.

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. dubna 2003 - 31. prosince 2005
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Celkový rozpočet:
Registrační číslo 365/1b
Číslo zakázky: ÚDR108033