Diferenciace a problémy daňových systémů zemí Evropské unie a USA s ohledem na jejich ekonomicko-sociální charakteristiky

Věda a výzkum

Doba řešení: 15. července 2005 - 30. září 2006
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 130 000 Kč
Registrační číslo 3/05
Číslo zakázky: IG108085