Open Budget Questionnaire

Věda a výzkum

Doba řešení: 2. května 2005 - 31. prosince 2006
Řešitel: prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.
Pracoviště: Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Spoluřešitel
Poskytovatel: ČS-americká společnost
Celkový rozpočet: 95 000 Kč
Registrační číslo Center of Budget
Číslo zakázky: GZ 108096