ČS-americká společnost (ČS-AS)

Completion of the Open Budget Questionnaire
2007 - 2008
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?
2005
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Open Budget Questionnaire
2005 - 2006
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)

Impact of Infrastructural Investments to the Ekonomies of the State and the Region - workschops
2001
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta financí a účetnictví
Katedra veřejných financí (1080)