Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. července 2005 - 31. prosince 2005
Řešitel: doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Hlavní řešitel
Poskytovatel: ČS-americká společnost
Celkový rozpočet: 121 000 Kč
Registrační číslo 6-2005
Číslo zakázky: GZ402015