Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie

Řešené projekty

Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivy
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2022 - 2024

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Dekompoziční analýza úmrtnosti
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Natalitní politika v České republice
IGA VŠE (IGA VŠE)
2020 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Ekonomika úspěšného stárnutí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2019 - 2022

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2015 - 2017

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva ČR
IGA VŠE (IGA VŠE)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Analýza komorbidity v České republice prostřednictvím vícečetných příčin úmrtí
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2013 - 2014

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a ekonomickou aktivitu
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011 - 2012

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Odhad regionálních cenových hladin
IGA VŠE (IGA VŠE)
2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů
IGA VŠE (IGA VŠE)
2010

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Matematické modelování věkových struktur historických populací
IGA VŠE (IGA VŠE)
2008 - 2009

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Reprodukce lidského kapitálu
MŠMT
2006 - 2011

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?
ČS-americká společnost (ČS-AS)
2005

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace?
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2003 - 2004

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Aktuárská demografie pro distanční učení
IGA VŠE (IGA VŠE)
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Plodnost v českých zemích v devadesátých letech
Grantová agentura České republiky (GAČR)
2000 - 2001

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)

Ekonomické důsledky demografického vývoje v ČR v 90. Letech
IGA VŠE (IGA VŠE)

Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie (4020)