Fakulta informatiky a statistiky: Katedra demografie

Řešené projekty

Sezónnost úmrtnosti v ČR: klima, epidemie a další vlivy
2022 - 2024
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Dekompoziční analýza úmrtnosti
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Natalitní politika v České republice
2020 - 2022
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Alkohol v České republice: mortalita, morbidita a sociální kontext
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Ekonomika úspěšného stárnutí
2019 - 2022
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Projekce populace České republiky podle úrovně vzdělání a rodinného stavu
2015 - 2017
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Sociálně ekonomická demografie
2014
VŠE (VŠE)

Program: IRS

Výzva: IRS2014

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva ČR
2013 - 2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Analýza komorbidity v České republice prostřednictvím vícečetných příčin úmrtí
2013 - 2014
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Analýza a predikce struktury ekonomicky aktivního obyvatelstva
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Analýza stárnutí obyvatelstva a dopad na trh práce a ekonomickou aktivitu
2011 - 2012
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Odhad regionálních cenových hladin
2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Měření rizik pojišťovny a predikce vstupních parametrů
2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Matematické modelování věkových struktur historických populací
2008 - 2009
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Reprodukce lidského kapitálu
2006 - 2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Family and fertility trends in Austria, the Czech Republic, and Slovakia: Towards a convergence?
2005
ČS-americká společnost (ČS-AS)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Co s ekonomickými důsledky stárnutí naší populace?
2003 - 2004
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Aktuárská demografie pro distanční učení
2000 - 2001
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Plodnost v českých zemích v devadesátých letech
2000 - 2001
Grantová agentura České republiky (GA ČR)

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Ekonomické důsledky demografického vývoje v ČR v 90. Letech
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT)

Program: Interní grantová agentura VŠE

Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)