Aktuárská demografie pro distanční učení

Věda a výzkum

Doba řešení: 1. ledna 2000 - 31. prosince 2001
Řešitel: doc. RNDr. Felix Koschin, CSc.
Pracoviště: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra demografie (4020)

Samostatný řešitel
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
program: Interní grantová agentura VŠE
Celkový rozpočet: 21 000 Kč
Registrační číslo 9/00
Číslo zakázky: IG402020x